Telefon   501 130 586

Mail  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przeglądy budowlane Kraków

Oferujemy przeglądy budowlane obiektów w Krakowie i okolicy przeprowadzane przez wykwalifikowanych inspektorów, którzy mają odpowiednie upoważnienia i uprawnienia rzeczoznawców budowlanych. W ramach usługi zajmujemy się wszelkimi pracami kontrolno-nadzorczymi, a także sporządzaniem dokumentów. Pracujemy we wszystkich obiektach budowlanych, pomagając zarówno inwestorom prywatnym, jak i przedsiębiorcom czy deweloperom. Nasz nadzór pozwala sprawdzić, czy użytkowanie obiektu będzie bezpieczne i zgodne z jego założeniami – także w przypadku potencjalnych zagrożeń wynikających z działania człowieka lub natury. Informujemy, że przeprowadzamy jednorazowe i okresowe przeglądy budynków.

 

Przeglądy techniczne

Doświadczenie, znajomość prawa oraz branży budowlanej pozwalają nam na rzetelną ocenę sprawności technicznej dowolnych obiektów użytkowych. Korzystając z naszego wsparcia, mogą Państwo liczyć na profesjonalny przegląd techniczny budynków, obejmujący m.in. poszczególne elementy obiektu oraz jego instalacje, które są narażone na działanie szkodliwych czynników zewnętrznych, instalacje i urządzenia służące ochronie środowiska czy też przewody kominowe. Ponadto skontrolujemy estetykę budynku i jego otoczenia, aktualną kondycję konstrukcji pod względem przydatności użytkowania, a także sprawność konstrukcji piorunochronnej. Dodatkowo zajmiemy się wykonaniem zaleceń z poprzedniej kontroli okresowej i przygotowaniem pełnej dokumentacji z bieżącego nadzoru.

 

Przegląd budowlany w Krakowie – postaw na profesjonalistów

Od wielu lat działamy na lokalnym rynku świadcząc usługi obejmujące przeglądy budowlane w Krakowie i okolicy. Realizujemy zlecenia dotyczące wszystkich rodzajów budynków. Wyróżnia nas szybka realizacja i najwyższe standardy obsługi. Klientom zapewniamy merytoryczne wsparcie i fachowe doradztwo. Indywidualnie podchodzimy do każdego zlecenia i dokładnie analizujemy parametry budynku. Mamy uprawnienia nie tylko do wykonywania przeglądów budowlanych, ale też możemy sporządzać inne dokumenty uwzględnione w ustawie o prawie budowlanym, takie jak świadectwo charakterystyki energetycznej lub projekty konstrukcyjne. O najwyższych standardach naszego biura świadczy szerokie grono zadowolonych klientów, którzy chętnie zlecają nam kolejne przeglądy i ekspertyzy.

 

Czym jest przegląd budowlany?

Każdy obiekt budowlany powinien być cyklicznie poddawany przeglądom budowlanym, mającym na celu sprawdzenie stanu budowli i ocenę bezpieczeństwa użytkowania jej. Obowiązek wykonywania takich przeglądów wynika z ustawy „Prawo budowlane”, która nakłada na właścicieli lub zarządców odpowiedzialność za właściwe utrzymanie budynku. Procedura może być wykonana wyłącznie przez uprawnionych inżynierów.

Zarówno nowe jak i wieloletnie budynki powinny być poddawane takiej kontroli. Coroczne przeglądy budowlane mają na celu sprawdzenie stanu elementów obiektu i instalacji narażonych na szkodliwe działanie warunków atmosferycznych. Sprawdzane są pokrycia dachowe, instalacje c.o., sieć kanalizacyjna, urządzenia związane z ochroną przeciwpożarową. Ponadto dokładnie sprawdzane są instalacje związane z zapewnieniem ochrony środowiska (np. zbiorniki gromadzące ścieki), przewody kominowe i instalacje gazowe.

Obowiązek przeprowadzania corocznych przeglądów budowlanych dotyczy wszystkich budynków niezależnie od przeznaczenia. Oznacza to, że tego rodzaju kontrolę powinni zapewnić właściciele lub zarządcy domów jednorodzinnych i wielorodzinnych, budynków technicznych i gospodarczych, obiektów użyteczności publicznej (szpitali, szkół, urzędów, bloków, obiektów handlowych i usługowych. Przepisy szczegółowe regulują zakres czynności przeprowadzanych w poszczególnych rodzajach budynków. W przypadku obiektów o powierzchni powyżej 2000 km2 lub powierzchni dachu powyżej 1000 km2 przeglądy budowlane należy wykonywać co pół roku.

 

5-letni przegląd budowlany – co warto wiedzieć?

Na wniosek właściciela lub zarządcy obiektu przeprowadzany jest 5-letni przegląd budowlany, mający na celu dokładne zbadanie stanu technicznego obiektu budowlanego oraz jego przydatność do dalszego użytkowania. Procedura ta poza zakresem przeglądu corocznego, obejmuje też kontrolę estetyki budynku i jego otoczenia. Uwzględniane są czynniki mające bezpośredni wpływ na stan techniczny budowli. Kontrola obejmuje:

 • elewację i otoczenie obiektu,
 • przewody kominowe,
 • wentylację,
 • zabezpieczenia ppoż.,
 • elementy zewnętrzne takie jak balkony, tarasy, balustrady,
 • dach,
 • sprzęt zamontowany do ścian i dachu,
 • instalacji: elektrycznej, gazowej, piorunochronnej, centralnego ogrzewania, kanalizacyjnej.

 

Co zawiera protokół z przeglądu budowlanego?

Realizując zlecenie dotyczące przeglądu budowlanego nasi specjaliści przygotują protokół potwierdzający wykonanie tej procedury przez uprawnioną osobę. Taki dokument zawiera:

 • datę przeprowadzenia przeglądu,
 • imię, nazwisko, numer uprawnień i specjalność osoby kontrolującej,
 • imię i nazwisko właściciela lub zarządcy obiektu,
 • jednoznaczne wskazanie przedmiotu kontroli,
 • zakres kontroli,
 • ustalenia dokonane w zakresie kontroli (wskazanie ewentualnych nieprawidłowości),
 • zalecenia (czynności konieczne do usunięcia nieprawidłowości oraz termin ich wykonania),
 • metody użytkowania elementów narażonych na działanie czynników atmosferycznych i innych niszczących czynników,
 • niezrealizowane zalecenia z poprzednich kontroli.

W dokumentacji należy wskazać zakres ewentualnego zużycia lub uszkodzenia elementów. Do protokołu powinny zostać dołączone kopie zaświadczeń i decyzji nadających uprawnienia osobie przeprowadzającej kontrolę.

 

Zmieniamy klimat twojego otoczenia