Telefon   501 130 586

Mail  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przeglądy budynków Kraków

Każdy właściciel lub osoba odpowiedzialna za dane obiekty jest zobowiązana do wykonania okresowego przeglądu budynków. W Krakowie i okolicy biuro Szachmat oferuje taką usługę. Na kontrole umawiamy się w dogodnym dla obu stron terminie, który jednocześnie jest zgody z bieżącymi normami. Zajmujemy się przeprowadzaniem przeglądów budynków jednorodzinnych, wielorodzinnych – w tym bloków i wieżowców o powierzchni użytkowej przekraczającej 10000m² – budynków biurowych, usługowych oraz przemysłowych. Coraz częściej przyjmujemy także zlecenia na budynki użyteczności publicznej, takie jak urzędy, szkoły czy przychodnie i obiekty handlowo-usługowe. Wszystkie przeglądy budowlane wykonują wykwalifikowani specjaliści z uprawnieniami budowlanymi.

 

Kontrola instalacji w obiektach budowlanych

W trakcie przeglądów i nie tylko zajmujemy się kontrolami instalacji w obiektach budowlanych. Sprawdzamy aktualny stan instalacji elektrycznych, gazowych, wentylacyjnych czy oświetleniowych. Ponadto przeprowadzamy kontrole ogrzewania i klimatyzacji, przeglądy kominiarskie czy pomiary elektryczne. Sprawdzamy stan termowizji oraz systemów inteligentnego domu. W budynkach zabezpieczonych przed wyładowaniami elektrycznymi – sprawdzamy instalacje piorunochronne, a w tym stopień stanu sprawności poszczególnych zabezpieczeń, połączeń i środków ochrony od porażeń. Analizujemy także odporność izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

 

Kto wykonuje przeglądy budynków?

Okresowe przeglądy budynków mogą być wykonywane przez fachowców z uprawnieniami budowlanymi o odpowiedniej specjalności. Specjaliści powinni mieć dokumenty potwierdzające kwalifikacje. Obowiązek wykonywania przeglądów oraz sposób ich przeprowadzania reguluje ustawa „prawo budowlane”. Z tego rodzaju kontroli sporządzany jest protokół, który należy dołączyć do książki obiektu budowlanego.

W ramach przeglądu budynku sprawdzane są: instalacja gazowa i przewody kominowe. Kontroli podlegają:

 • drożność przewodów kominowych,
 • siły ciągu kominowego (sprawdzane atestowanym urządzeniem),
 • obecność i sprawność działających urządzeń wentylacyjnych,
 • wykonanie (lub niewykonanie) zaleceń z poprzedniej kontroli,
 • zmiany w przewodach i kanałach spalinowych,
 • częstotliwość czyszczenia przewodów kominowych,
 • występowanie innych nieprawidłowości potencjalnie niebezpiecznych dla ludzi lub mienia.

Za niewykonanie obowiązkowego przeglądu budynku właściciele lub zarządcy mogą podlegać grzywnie w wysokości co najmniej 100 stawek dziennych, każde ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku. Grzywna może zostać nałożone również na osoby uniemożliwiające przeprowadzenie obowiązkowego przeglądu budynku oraz właściciele lub zarządcy, którzy nie usunęli na czas nieprawidłowości wykrytych podczas tego rodzaju kontroli.

 

Przeglądy budynków – kontrola instalacji elektrycznej

W ramach przeglądu budynków powinna być wykonana kontrola instalacji elektrycznej i piorunochronnej. Sprawność tych układów powinna być sprawdzana przez uprawnionego fachowca nie rzadziej niż raz na 5 lat. Uprawniona osoba dokonuje przeglądu urządzeń i przewodów, sprawdza zabezpieczenia przed zwarciami, uziemienie i ochronę przed porażeniem. W protokole sporządzanym po kontroli powinny zostać wskazane ewentualne nieprawidłowości, termin ich usunięcia.

Szczegółowe czynności wykonywane przez fachowca podczas kontroli instalacji elektrycznej w ramach przeglądu budynku to m.in.:

 • dobór urządzeń i zabezpieczeń,
 • sposób zapobiegania porażeniom prądem elektrycznym,
 • dobór przewodów,
 • występowanie środków zapobiegających rozproszeniu się ognia (w tym występowanie przegród ogniowych),
 • oznaczenie przewodów neutralnych oraz ochronnych,
 • występowanie i czytelność znaków ostrzegawczych, oznaczeń, schematów informacyjnych i napisów,
 • dostęp do urządzeń umożliwiających obsługę i konserwację instalacji,
 • poprawność połączeń przewodów.

 

Jak wygląda protokół przeglądu instalacji elektrycznej?

Przegląd, wykonane czynności i zalecane naprawy powinny być uwzględnione w protokole przeglądu instalacji elektrycznej. Tego rodzaju dokument zawiera informacje takie jak:

 • dane firmy wykonującej przegląd,
 • nazwę, miejsce zainstalowania i dane znamionowe kontrolowanych urządzeń, obwodów, aparatów i instalacji,
 • rodzaj wykonanych pomiarów i prób,
 • dane fachowca dokonującego pomiarów,
 • wykaz urządzeń użytych do pomiarów oraz ich numery identyfikacyjne,
 • szkice rozmieszczenia badanych obwodów, instalacji, urządzeń,
 • wnioski i zalecenia z wykonanych pomiarów.

Ze szczegółami dotyczącymi przeglądu budynków zapoznają Państwa nasi fachowcy, którzy od wielu lat zajmują się kontrolą różnego rodzaju obiektów i znajdujących się w nich instalacji.

 

Zmieniamy klimat twojego otoczenia