Telefon   501 130 586

Mail  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Świadectwo charakterystyki energetycznej

Świadectwo charakterystyki energetycznej to dokument, który jest przygotowywany przez osobę uprawnioną, wpisaną do Centralnego Rejestru charakterystyki energetycznej budynków w Ministerstwie Rozwoju i Technologii.
Powyższy rejestr zawiera następujące wykazy:

 • Wykaz budynków, których powierzchnia użytkowa zajmowana przez organy wymiaru sprawiedliwości, prokuraturę oraz organy administracji publicznej przekracza 250 m² i w których dokonywana jest  obsługa interesantów
 • Wykaz osób uprawnionych do kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji
 • Wykaz osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej
 • Wykaz świadectw charakterystyki energetycznej budynków

Każde świadectwo podlega rejestracji w powyższym rejestrze.

 

Kiedy potrzebne jest świadectwo energetyczne budynku?

Ustawa o charakterystyce energetycznej budynków obliguje właścicieli/zarządców itp. do zapewnienia sporządzenia świadectwa energetycznego budynku lub jego części w przypadku:

 • Umowy sprzedaży
 • Sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
 • Wynajmu powierzchni

Wyłączone z konieczności wykonywania świadectw są budynki:

 • podlegające ochronie na podstawie przepisów o ochronie i opiece nad zabytkami;
 • używane jako miejsca kultu i do działalności religijnej;
 • przemysłowe oraz gospodarcze niewyposażone w instalacje zużywające energię (z wyłączeniem oświetlenia)
 • mieszkalne przeznaczone do użytku nie dłużej niż 4 miesiące w roku
 • wolnostojące o powierzchni użytkowej poniżej 50m2
 • gospodarstw rolnych o wskaźniku EP nie wyższym niż 50kWh/(m2×rok)

Do sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej wymagane są dane o lokalu i budynku, w szczególności powierzchnia użytkowa, wymiary okien, rodzaje przegród zewnętrznych, sposób ogrzewania i parametry urządzeń grzewczych. W przypadku lokalu znaczenie ma kondygnacja, na której znajduje się lokal. Najlepiej, jeśli dostępna jest dokumentacja architektoniczno-budowlana budynku. Jeżeli potrzebujesz świadectwo napisz na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. podając powyższe dane, adres budynku oraz czy jest dostępna dokumentacja archiwalna. Przygotujemy ofertę.

 

Charakterystyka energetyczna Kraków

Od wielu lat zajmujemy się sporządzaniem charakterystyki energetycznej w Krakowie i okolicznych miejscowościach. O tym czym jest oraz jak należy obliczać zapotrzebowanie obiektu na energię stanowi ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej. W tej regulacji prawnej znajdują się też informacje o zasadach prowadzenia centralnego rejestru i kontroli systemu ogrzewania i klimatyzacji w budynkach.

Prawidłowo sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej zawiera:

 • dane identyfikacyjne budynku lub jego części (adres),
 • informacje dotyczące kubatury, powierzchni użytkowej, roku budowy,
 • charakterystykę energetyczną budynku (lub części budynku) ze wskazaniem zapotrzebowania budynku na nieodnawialną energię pierwotną (EP), energię końcową (EK) oraz energię użytkową (EU),
 • zalecenia określające zakres i rodzaj robót, które poprawią charakterystykę energetyczną budynku,
 • oświadczenie osoby sporządzającej dokument, że pismo zostało wygenerowane z centralnego rejestru.

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest ważne przez 10 lat od dnia sporządzenia. Dokument traci ważność, jeśli przed upływem dekady przeprowadzone zostały roboty budowlano-instalacyjne, które wpłynęły na zmianę charakterystyki energetycznej budynku lub jego części. Skrupulatnie przygotowane świadectwo pozwala oszacować przyszłe koszty eksploatacji budynku lub jego części związane z ogrzewaniem domu i wody użytkowej.

 

Kto może wystawiać świadectwo energetyczne budynku?

Tylko osoba wpisana do centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków może wystawić świadectwo energetyczne budynku. Jest to ogólnodostępna baza, w której można zweryfikować, czy fachowiec ma aktualne uprawnienia do przeprowadzania tego rodzaju kontroli. W rejestrze znajdą Państwo:

 • imię i nazwisko osoby uprawnionej,
 • numer uprawnień budowlanych,
 • datę wpisu,
 • numer wpisu.

Do wykazu mogą być wpisane osoby, które:

 • mają pełną zdolność do czynności prawnych,
 • nieskazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi,
 • posiada uprawnienia budowlane lub ukończyła studia wyższe zakończone uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera, inżyniera architekta, inżyniera pożarnictwa.

Nasze biuro zatrudnia pracowników wykwalifikowanych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej. Szybko zrealizujemy zlecenia dotyczące wszystkich rodzajów budynków – od mieszkalnych, przez przemysłowe aż po obiekty użyteczności publicznej. Zapewniamy najwyższe standardy obsługi i merytoryczne wsparcie na każdym etapie usługi.

 

Zmieniamy klimat twojego otoczenia