Telefon   501 130 586

Mail  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Na czym polegają przeglądy budowlane?

Przeglądy budowlane mają na celu sprawdzenie, czy obiekty budowlane, w tym m.in. domy mieszkalne, są bezpieczne i zgodne z obowiązującymi przepisami. W dalszej części naszego wpisu skupiamy się ba trzech kluczowych aspektach tego zagadnienia.

Rodzaje przeglądów budowlanych

Przeglądy budowlane można podzielić na kilka rodzajów, w zależności od etapu realizacji inwestycji i celu kontroli.

  • Przede wszystkim mamy do czynienia z przeglądami okresowymi, których celem jest sprawdzanie stanu technicznego obiektów budowlanych oraz ewentualne wykrywanie nieprawidłowości. Wykonuje się je co najmniej raz na pięć lat, w przypadku niektórych konstrukcji nawet częściej.
  • Istnieją też przeglądy przed odbiorem robót, które pozwalają na sprawdzenie, czy prace zostały wykonane zgodnie z projektem i wymogami technicznymi.
  • Warto wspomnieć o kontrolach doraźnych, które wykonywane są w sytuacjach wyjątkowych, na przykład po wystąpieniu klęski żywiołowej czy incydentu budowlanego.

Kto przeprowadza przeglądy budowlane?

Przeglądy budowlane mogą być przeprowadzone przez różne podmioty, w zależności od rodzaju kontroli oraz charakterystyki obiektu. Przede wszystkim należy wspomnieć o inspektorach nadzoru budowlanego, którzy są odpowiedzialni za egzekwowanie przepisów i norm technicznych. W przypadku obiektów o szczególnym znaczeniu lub podlegających specjalnym wymogom, przegląd może być wykonany przez uprawnionych biegłych, np. inżynierów konstruktorów czy specjalistów w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Czego dotyczą przeglądy budowlane?

Podczas przeglądów budowlanych ocenia się różne aspekty związane z realizacją inwestycji oraz eksploatacją obiektów. Wśród nich można wymienić między innymi sprawdzenie zgodności z projektem budowlanym, kontrolę jakości wykonania robót oraz ocenę stanu technicznego konstrukcji (np. poprzez badanie próbek materiałowych czy pomiar naprężeń). Przeglądy mają na celu również wykrywanie ewentualnych uchybień w zakresie ochrony przeciwpożarowej, termoizolacji czy wentylacji. W przypadku obiektów podlegających szczególnym wymogom, np. budynków użyteczności publicznej czy obiektów przemysłowych, kontrolowane są także aspekty związane z bezpieczeństwem pracy, higieną czy ochroną środowiska.

Zmieniamy klimat twojego otoczenia